Ngày Dân Số Thế Giới 2023

| Ngày đăng: 09/07/2023, 05:02 AM |

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi tất cả chúng ta - tất cả 8 tỷ người - đều có một tương lai tràn đầy hứa hẹn và tiềm năng.

 

 

Trong thế giới ấy, mọi người đều được trao cơ hội công bằng để phát triển và thể hiện bản thân. Không ai bị giới hạn bởi địa vị xã hội, giới tính, tôn giáo hay nguồn gốc. Mọi người đều được trao quyền truy cập vào giáo dục chất lượng và các nguồn tài nguyên cần thiết để phát triển kỹ năng và kiến thức của mình.


Trong thế giới ấy, mọi người có thể sống trong môi trường lành mạnh và bền vững. Chúng ta chăm sóc và bảo vệ tự nhiên, khắc phục các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Mọi người có quyền truy cập vào năng lượng sạch, nước sạch và không gian sống an toàn.


Trong thế giới ấy, không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người được đảm bảo an sinh xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ xã hội. Không ai phải đối mặt với đói nghèo, vô gia cư hay bất công xã hội. Mọi người được tôn trọng và được đối xử công bằng dựa trên phẩm chất và đóng góp của họ.


Trong thế giới ấy, mọi người sống trong hòa bình và hợp tác. Chúng ta xây dựng mối quan hệ đan xen và tôn trọng đa dạng văn hóa, chủng tộc và ngôn ngữ. Mọi người làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề toàn cầu, như chiến tranh, xung đột và bạo lực.


Đó là một tưởng tượng tuyệt vời và quyết tâm của chúng ta làm việc cùng nhau có thể biến nó thành hiện thực. Bằng cách thúc đẩy bình đẳng, giáo dục, phát triển bền vững và tôn trọng quyền con người, chúng ta có thể xây dựng một thế giới mà tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển và thể hiện tốt nhất mình.

 

Xem thêm tại: https://www.unfpa.org/press/world-population-day-statement-2023

 

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents với hơn 10 năm cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước. YesEvents hiện có văn phòng tại Tp.HCM và tại Phú Quốc.