Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Nên Quảng Cáo Trên Nền Tảng Online Nào?

| Ngày đăng: 02/12/2023, 02:45 AM |

Dưới đây là một số nền tảng quảng cáo online mà công ty tổ chức sự kiện có thể xem xét:

 1. Google:
  • Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, và quảng cáo trên Google Ads giúp công ty sự kiện xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm các dịch vụ tổ chức sự kiện.
  • Google Ads cũng hỗ trợ quảng cáo trên mạng hiển thị, YouTube và các đối tác của Google.
 2. Facebook:
  • Facebook là một nền tảng mạng xã hội lớn, nơi mà công ty tổ chức sự kiện có thể quảng cáo dịch vụ của mình đến một đối tượng rộng lớn.
  • Facebook cung cấp các công cụ chính xác để chọn đối tượng, vùng địa lý, và quảng cáo video, hình ảnh, hoặc bài viết.

https://www.facebook.com/Congtytochucsukienuytin?locale=vi_VN

 1. Instagram:
  • Nếu công ty của bạn chủ yếu hướng đến đối tượng trẻ, Instagram có thể là nền tảng hiệu quả để chia sẻ hình ảnh và video sự kiện.
 2. LinkedIn:
  • Đối với các sự kiện dành cho doanh nghiệp hoặc sự kiện dành cho chuyên gia, LinkedIn là nơi tốt để quảng cáo, vì nó hướng đến đối tượng chuyên nghiệp.

https://www.linkedin.com/company/yes-events-co-ltd/?viewAsMember=true

 1. Eventbrite:
  • Nền tảng online này chủ yếu thiết kế cho tổ chức sự kiện online và cho sự kiện trực tuyến và bán vé.
  • Cũng có thể sử dụng Eventbrite để quảng cáo dịch vụ của công ty tổ chức sự kiện để tiếp cận với khách hàng.
 2. YouTube:
  • Dùng để quảng cáo các nội dung video hấp dẫn.
  • Nếu công ty tổ chức sự kiện cần quảng cáo các intro clip của công ty hay của sự kiện đã tổ chức thì đây là kênh hiệu quả tốt.
 3. Pinterest:
 4. Trang Vàng

https://www.yellowpages.com.vn/listings/1187991108/yesevents-co.-ltd.html

 

Việc chọn nền tảng quảng cáo online nào thì tùy thuộc vào chiến lược và đặc điểm cụ thể của từng công ty tổ chức sự kiện tại Tp.HCM và tại Việt Nam. Cũng nên lưu ý đo lường hiệu suất và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo online theo thời gian.