Công ty sự kiện YesEvents tổ chức buổi huấn luyện nội bộ.

| Ngày đăng: 30/03/2020, 02:34 AM |

Công ty tổ chức sự kiện uy tính tại Tp.HCM - YesEvents tổ chức buổi huấn luyện nội bộ.

 

Nhằm nâng cao và cập nhật những kiến thức mới nhất về công việc tổ chức sự kiện, công ty tổ chức sự kiện uy tín tại Tp.HCM - YesEvents đã tổ chức một buổi huấn luyện nội bộ cho toàn thể nhân viên vào ngày 20/3/2020. Nội dung buổi huấn luyện gồm: sản xuất và dàn dựng, màn hình LED, máy chiếu, hệ thống âm thanh ánh sáng, …

 

Công ty tổ chức sự kiện tại Tp.HCM - YesEvents đã mời các nhà cung cấp, đối tác có chuyên môn và kinh nghiệm đến giới thiệu và phổ cập thông tin mới về các lĩnh vực liên quan cho toàn thể nhân viên.

 

Buổi huấn luyện không chỉ dành cho bộ phận sản xuất và nhân viên thực hiện sự kiện mà còn cho cả bộ phận quan hệ khách hàng và thiết kế sáng tạo, với mong muốn mỗi nhân viên không chỉ được cập nhật về công việc của mình mà còn có cái nhìn tổng quan và hiểu biết cơ bản về nội dung công việc của những bộ phận khác trong công ty tổ chức sự kiện. Sau buổi huấn luyện, các nhân viên của công ty tổ chức sự kiện YesEvents đã có một cái nhìn mới và bao quát hơn về các hạng mục và công việc chung để có thể hỗ trợ và phối hợp tốt hơn trong công việc tổ chức sự kiện.

 

Trong thời gian tới, công ty tổ chức sự kiện uy tín YesEvents sẽ tiếp tục tổ chức những lớp huấn luyện, đạo tạo, chia sẻ về những kỹ năng và chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên cũng như cung cấp và đáp ứng cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong dịch vụ tổ chức sự kiện tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Tp. HCM và Phú Quốc.

 

Công ty YesEvents là công ty tổ chức sự kiện uy tín, hiện có văn phòng tại Tp.HCM và tại Phú Quốc.


 SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC