Ngày Quốc Tế Xóa Đói Giảm Nghèo 2021

Mỗi hoàn cảnh là một mảnh ghép lay động cảm xúc. Ở họ toát lên tinh thần tự vươn lên trong sự chung tay xóa đói giảm nghèo của toàn xã hội.

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents hưởng ứng Ngày Quốc Tế Xóa Đói Giảm Nghèo 2021.

Tết Trung Thu 2021

Công ty tổ chức sự kiện tại Tp.HCM - YesEvents mừng ngày Tết Trung Thu 2021.

Ngày Quốc Tế Xóa Mù Chữ

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents tại Tp.HCM hưởng ứng Ngày Quốc Tế Xóa Mù Chữ, 8/9/2021.

Ngày Quốc Tế Thanh Niên

Công ty tổ chức sự kiện YesEvents hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc Tế Thanh Niên (12/8).

Ngày Dân Số Thế Giới

Công ty sự kiện Tp.HCM - YesEvents hưởng ứng Ngày Dân Số Thế Giới 11/7/2021.

Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam | YesEvents

Công ty tổ chức sự kiện tại Tp. Hồ Chí Minh - YesEvents | MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Ngày Môi Trường Thế Giới 2021

Công ty tổ chức sự kiện tại Tp.HCM - YesEvents hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới 5/6/2021!

Mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

C6ng ty tổ chức sự kiện YesEvents mừng Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi năm 2021.

Ngày Quốc Tế Đa Dạng Sinh Học

Công ty tổ chức sự kiện tại Tp.HCM - YesEvents hưởng ứng Ngày Quốc Tế Đa Dạng Sinh Học (22/5).

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI | CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN TP.HCM

Công ty tổ chức sự kiện uy tín Tp.HCM - YesEvents, hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22/3/2021.